ותקח מרים הנביאה... את התוף...
ותצאנה כל הנשים אחריה

הערות והארות ניתן לשלוח לכתובת:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.