ויהי חושך על ארץ מצרים...
ולכל בני ישראל היה אור

הערות והארות ניתן לשלוח לכתובת:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.