מצאו את המילים המסתתרות
על ידי בחירת אותיות
מימין, משמאל, למטה, למעלה ובאלכסון
בחרו את האותיות לפי סדר האותיות במילה
מומלץ להיעזר בעיפרון דיגיטלי

הערות והארות ניתן לשלוח לכתובת:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.