Previous < 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  > Next 

בית המקדש, שער ניקנור

שער ניקנור
פאזל שער ניקנור

בית המקדש, עזרת ישראל ועזרת כוהנים

עזרת ישראל ועזרת כוהנים
פאזל עזרת ישראל ועזרת כוהנים

בית המקדש, מזבח העולה

מזבח העולה
פאזל מזבח העולה

בית המקדש, האולם

האולם
פאזל האולם

בית המקדש, ההיכל

ההיכל
פאזל ההיכל

בית המקדש, מזבח הקטורת

מזבח הקטורת
פאזל מזבח הקטורת

בית המקדש, השולחן

השולחן
פאזל השולחן

בית המקדש, המנורה

המנורה
פאזל המנורה

בית המקדש, קודש הקודשים

קודש הקודשים
פאזל קודש הקודשים