חידון - ל"ג בעומר

שאלה: מתי מתחילים לספור את ספירת העומר?
תשובה: בט"ז בניסן
שאלה: איזו מנחה מביאים בט"ז בניסן?
תשובה: מנחת העומר
שאלה: ממתי מותר לאכול מהתבואה החדשה?
תשובה: אחרי הקרבת מנחת העומר
שאלה: ממה מביאים את מנחת העומר?
תשובה: משעורה
שאלה: כמה ימים סופרים בספירת העומר?
תשובה: ארבעים ותשעה
שאלה: מה יעשה מי ששכח לספור בלילה?
תשובה: יספור ביום בלי ברכה
שאלה: מי מת בימי הספירה?
תשובה: תלמידי רבי עקיבא
שאלה: כמה תלמידים היו לרבי עקיבא?
תשובה: עשרים וארבעה אלף
שאלה: אילו איסורים נוהגים עד ל"ג בעומר?
תשובה: תספורת, נישואין, להרבות שמחה
שאלה: מתי הפסיקו למות תלמידי רבי עקיבא?
תשובה: בל"ג בעומר
שאלה: מתי נפטר ר' שמעון בר יוחאי?
תשובה: בל"ג בעומר
שאלה: היכן קבור ר' שמעון בר יוחאי?
תשובה: במירון
שאלה: כמה שנים הסתתרו רבי שמעון ובנו במערה?
תשובה: שתים עשרה שנה
שאלה: מה אכלו רבי שמעון ובנו כשהיו במערה?
תשובה: חרובים
שאלה: מה גילה רבי שמעון לתלמידיו ביום מותו?
תשובה: את סודות התורה
שאלה: היכן נכתבו סודות התורה שגילה רבי שמעון?
תשובה: בספר הזוהר
שאלה: מדוע שמחו ביום מותו של רבי שמעון?
תשובה: כי נתגלו סודות התורה
שאלה: מי קבור ליד רבי שמעון?
תשובה: בנו רבי אלעזר
שאלה: את מי נוהגים לספר בל"ג בעומר?
תשובה: ילדים בני שלוש
שאלה: מדוע מתו תלמידי רבי עקיבא?
תשובה: משום שלא נהגו כבוד זה בזה