חידון - פרשת שמות

שאלה: מה היה שמן של המיילדות?
תשובה: שפרה ופועה
שאלה: במה שמו את משה על שפת היאור?
תשובה: בתיבת גומא
שאלה: מי ראתה את משה בוכה בתיבה?
תשובה: בת פרעה
שאלה: מדוע נקרא משה בשם זה?
תשובה: כי משו אותו מן המים
שאלה: מי היכה את האיש העברי?
תשובה: איש מצרי
שאלה: להיכן ברח משה מפני פרעה?
תשובה: למדין
שאלה: מי הייתה אשתו של משה?
תשובה: ציפורה
שאלה: כיצד נקרא בנו הבכור של משה?
תשובה: גרשום
שאלה: כיצד נקרא חותן משה?
תשובה: יתרו
שאלה: מה ראה משה בוער באש?
תשובה: סנה
שאלה: מה צווה משה להוריד מרגליו?
תשובה: את הנעליים
שאלה: למה הפך מטה משה שהושלך ארצה?
תשובה: לנחש
שאלה: מה קרה לידו של משה כשהייתה בחיקו?
תשובה: נהיתה מצורעת
שאלה: מה אמר משה על יכולת הדיבור שלו?
תשובה: שהוא כבד פה וכבד לשון
שאלה: מה יקרה למימי היאור שישפוך משה ליבשה?
תשובה: יהיו לדם
שאלה: מי נשלח לעזור למשה בשליחותו?
תשובה: אהרון
שאלה: מה עשתה ציפורה לבן שלה?
תשובה: ברית מילה
שאלה: במה הכביד פרעה על עם ישראל?
תשובה: לא נתן להם תבן
שאלה: כמה זמן החביאה יוכבד את משה?
תשובה: שלושה חודשים
שאלה: מה אמר משה לעברי שהכה את חברו?
תשובה: למה תכה רעך
שאלה: במה ציפתה יוכבד את התיבה?
תשובה: בחמר ובזפת
שאלה: מי ירדה לרחוץ ביאור?
תשובה: בת פרעה
שאלה: מה שמות הערים שבנו בני ישראל במצרים?
תשובה: פיתום ורעמסס