חידון - חנוכה

שאלה: באיזה תאריך מתחילים שמונת ימי החנוכה?
תשובה: כה' בכסלו
שאלה: לזכר איזה נס מדליקים נרות חנוכה?
תשובה: פך השמן
שאלה: כיצד צריך להעמיד את הנרות?
תשובה: בשורה ישרה
שאלה: מהו הדין המיוחד של אור הנרות?
תשובה: אסור להשתמש בו
שאלה: באיזה צד של פתח הבית מעמידים את החנוכייה?
תשובה: בשמאל, מול המזוזה
שאלה: מה הדין של מי שהדליק את החנוכייה בגובה של למעלה מ02 אמה?
תשובה: לא יצא ידי חובה
שאלה: כמה זמן, לכל הפחות, צריכים הנרות להישאר דולקים?
תשובה: חצי שעה
שאלה: כמה ברכות מברכים ביום הראשון לפני ההדלקה?
תשובה: שלוש ברכות
שאלה: איזה נר מדליקים בלילה הראשון?
תשובה: את הנר הימני
שאלה: איזה פיוט אומרים אחרי הדלקת הנרות?
תשובה: הנרות הללו
שאלה: מתי מדליקים בבית הכנסת את נרות החנוכה?
תשובה: בין מנחה לערבית
שאלה: מתי מדליקים נרות חנוכה ביום שישי?
תשובה: לפני הדלקת נרות שבת
שאלה: מה מוסיפים בתפילת שמונה עשרה ובברכת המזון?
תשובה: על הניסים ... בימי מתתיהו
שאלה: מה מוסיפים לתפילת שחרית?
תשובה: הלל שלם
שאלה: איזו פרשה בתורה קוראים כל יום בחנוכה?
תשובה: פרשת קרבנות הנשיאים
שאלה: האם נשים חייבות בהדלקת נרות חנוכה?
תשובה: כן
שאלה: מצווה מן המובחר להדליק ב...
תשובה: שמן זית
שאלה: אילו שמנים כשרים להדלקת נרות חנוכה?
תשובה: כל השמנים כשרים
שאלה: חותמו של מי היה על פך השמן?
תשובה: הכהן הגדול
שאלה: באיזה פתח מדליקים את נרות החנוכה?
תשובה: בפתח הסמוך לרשות הרבים