חידון - מזבח הקטורת

שאלה: מאילו עצים בונים את מזבח הקטורת?
תשובה: עצי שיטים
שאלה: במה מצפים את מזבח הקטורת?
תשובה: בזהב
שאלה: מה גובהו של מזבח הקטורת?
תשובה: שתי אמות
שאלה: מהן מידות אורכו ורוחבו של מזבח הקטורת?
תשובה: אמה על אמה
שאלה: כמה קרנות יש למזבח הקטורת?
תשובה: ארבע
שאלה: מה יש על השפה העליונה של המזבח?
תשובה: זר זהב
שאלה: כמה טבעות יש למזבח הקטורת?
תשובה: שתיים
שאלה: ממה עשויות טבעות מזבח הקטורת?
תשובה: מזהב
שאלה: מה מקטירים על מזבח הקטורת?
תשובה: את קטורת הסמים
שאלה: כמה פעמים ביום מקטירים על מזבח הקטורת?
תשובה: פעמיים
שאלה: מתי מקטירים על מזבח הקטורת?
תשובה: בבוקר ובין הערביים
שאלה: היכן מקומו של מזבח הקטורת?
תשובה: בהיכל
שאלה: לפני אילו כלים עומד מזבח הקטורת?
תשובה: לפני השולחן והמנורה
שאלה: מה עומד לימינו של מזבח הקטורת?
תשובה: שולחן לחם הפנים
שאלה: מה עומד לשמאלו של מזבח הקטורת?
תשובה: המנורה
שאלה: מתי מזים דם על קרנות מזבח הקטורת?
תשובה: ביום כיפור
שאלה: מתי מזים דם על גג מזבח הקטורת?
תשובה: ביום כיפור
שאלה: מי מקטיר קטורת על מזבח הקטורת?
תשובה: כוהן
שאלה: כמה סמנים יש בקטורת?
תשובה: אחד עשר
שאלה: מהו השם הנוסף למזבח הקטורת?
תשובה: מזבח הזהב