חידון - יום כיפור

שאלה: איזו מצווה יש בערב יום כיפור?
תשובה: לאכול ולשתות
שאלה: כיצד נקראת הסעודה לפני הצום?
תשובה: סעודה מפסקת
שאלה: מהי התפילה הראשונה בתפילות יום כיפור?
תשובה: כל נדרי
שאלה: איזה ספר קוראים בהפטרה של מנחה?
תשובה: יונה
שאלה: באיזו תפילה מתוארת עבודת הכוהן הגדול?
תשובה: בתפילת מוסף
שאלה: כמה תפילות מתפללים ביום כיפור?
תשובה: חמש
שאלה: כיצד נקראת התפילה החמישית?
תשובה: נעילה
שאלה: באיזו תפילה מבקשים "חתמנו" במקום "כתבנו"?
תשובה: נעילה
שאלה: מה עושים בסוף תפילת נעילה?
תשובה: תוקעים בשופר
שאלה: אילו נעליים אסור לנעול ביום כיפור?
תשובה: נעלי עור
שאלה: מה נוטלים בנטילת ידיים של שחרית?
תשובה: רק את האצבעות
שאלה: מה אומרים שבע פעמים בסוף תפילת נעילה?
תשובה: ה' הוא האלוקים
שאלה: מה נוהגים לעשות בערב יום כיפור?
תשובה: כפרות
שאלה: מהם יסודות התשובה?
תשובה: חרטה, וידוי ועזיבת החטא
שאלה: מה מעביר את רוע הגזירה?
תשובה: תשובה ותפילה וצדקה
שאלה: מתי השתחוו העומדים בעזרה?
תשובה: כששמעו את שם ה'
שאלה: מי נכנס לקודש הקודשים?
תשובה: כוהן גדול
שאלה: מי נתן את הגורלות על שני השעירים?
תשובה: הכוהן הגדול
שאלה: באילו בגדים נכנס כוהן גדול לקודש הקודשים?
תשובה: בגדי לבן
שאלה: היכן הקטיר הכוהן הגדול קטורת?
תשובה: בקודש הקודשים